Informace

Odbornost a profesionalita
Vzdělávání v oboru "Komplexní péče o dřeviny", bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hlobkou.

Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti je samozřejmostí.
(do 5 miliónů Kč)

Kontakty
Kácení stromů, Rizikové kácení stromů. řez a prořezávání stromů, Hájek - Adam, zavlažovaní
Hájek - Adam
Kácení stromů
Rizikové kácení stromů
Prořezávání a řez stromů

Jaroslav Hájek
Štětínská 371/1, Praha 8
Email:
hajek@prorezavani-kaceni-stromu.cz

Telefon: +420775901997

Ing. Daniel Adam
Bítovská 1218/24, Praha 4
Email:
adam@prorezavani-kaceni-stromu.cz

Telefon: +420722580475

Prořezávání stromů, Řez stromů

Prořezávání stomů a řez stomů dospělých

Prořezávání stromů a řez dospělých stromů - Řez patří mezi nejběžnější zásah při péči o strom. Ačkoliv stromy v lese rostou dobře pouze za přispění „přirozeného řezu“, stromy ve městech vyžadují vyšší úroveň péče a to zejména pro zajištění provozní bezpečnosti. Řez by měl být prováděn pouze za podmínek, že víme jak strom zareaguje na každou odříznutou větev. Neodborný řez může způsobit nezvratné poškození, které bude ovlivňovat strom po celý jeho život, nebo v horších případech život stromu výrazně zkrátí.

Řez velkých stromů je nebezpečná činnost vyžadující speciální znalosti, vybavení a dovednosti. Jestliže je nutné k provedení řezu pracovat ve výšce nebo používat speciální vybavení (motorové pily, plošiny aj.) je nejlepší zadat tuto práci odborníkům.

Důvod pro řez stromů, prořezávání stromů

Jelikož každý řez má potenciál negativně ovlivnit charakter růstu stromu, neměla by být odříznuta žádná větev bez objektivního důvodu. Obvyklým důvodem pro řez je odstranění suchých větví, odstranění větví křížících se, přehoustlých, vzájemně se utlačujících a odstranění větví, které představují zvýšené riziko. Stromy mohou být ošetřovány speciálními řezy pro zvýšení stability, nebo při konfliktech s okolními překážkami. Zásahy do korun dospělých stromů by měli být prováděny postupně a v delším časovém období. Částečný řez a prosvětlování koruny obvykle nezlepšuje zdravotní stav stromu. Strom vytváří hustou korunu s velikou listovou plochou k produkci cukrů, které dále využívá pro růst a obranu před negativními vlivy. Odstraňování listové plochy řezem může redukovat růst a množství uskladněných zásob energie. Příliš silný řez může stromu způsobit výrazný zdravotní stres.

Na druhou stranu, mají-li lidé a stromy společně žít v městských a příměstských oblastech, pak musíme občas na stromech k řezu přistoupit. Prostředí měst není podobné přirozenému prostředí v lesích a prioritou vždy musí být bezpečnost. Správný řez, s porozuměním biologie stromu, zachová strom v dobrém zdravotním stavu a zaručuje optimální míru provozní bezpečnosti. Správný řez dokáže taktéž zvýraznit estetický a ekonomický přínos stromu pro okolní prostředí.

Vhodné období pro řez stromů, prořezávání stromů

Pro realizaci obvyklého zdravotního řezu je optimální doba v době plné vegetace (od poloviny května do konce července), kdy strom na vzniklé poranění ihned reaguje a kdy jsme schopni rozlišit, které větve jsou suché, málo vitální a nemocné. Řez bezpečnostní a řez suchých větví lze provádět v období celého roku bez vlivu na zdraví stromu.

Speciální řezy kdy dochází k odstranění většího množství živé hmoty (řezy tvarovací, silně redukční řezy apod.) by měli být realizovány koncem zimy nebo v předjaří. Některé stromy, jako javory a břízy mají v této době (předjaří) tendenci k silnému mízotoku tzv. „krvácení“. Tento jev může být nehezký na pohled, ale má minimální vliv na zdraví stromu.

Druhy řezu stromů, prořezávání stromů

Při péči o dospělé stromy používáme několik základních typů řezu, jejichž pomocí udržujeme dospělé stromy v dobrém zdravotním stavu, provozně bezpečné a splňující estetické požadavky dané kompozice.

Bezpečnostní řez

Znamená odstranění větví suchých, prasklých, zlomených či jinak poškozených, které svojí velikostí nebo umístěním přímo ohrožují provozní bezpečnost v blízkosti stromu. Tento řez je možno provádět v průběhu celého roku neboť řeší aktuální riziko a odstraňuje na první pohled patrné nedostatky.

Zdravotní řez

Je nejčastějším typem řezu, kdy dochází k odstranění větví suchých, odumírajících, nemocných, rostoucích příliš blízko u sebe nebo se křížících, větví s vadou růstu jako je vrostlá kůra apod. Za cíl si klade zabezpečit co nejdříve funkčnost stromu při udržení jeho vitality.

Redukční řezy

Jedná se o kategorii více druhů řezů, jejichž výsledkem je redukce velikosti koruny stromu. Jsou to speciální řezy prováděné zejména z objektivních důvodů omezení velikosti koruny směrem k překážce ( dům, nadzemní vodiče elektrického vedení apod.) zvýšení stability stromu (zmenšení náporové plochy větru, posunutí těžiště, odlehčení části koruny), symetrizace koruny aj. Redukční řez je prováděn zakracováním koncových částí větví na níže rostoucí rozvětvení. Větve na, jejichž rozvětvení je sesazení prováděno musí mít min. 1/3 průměru větve odřezávané. Redukce koruny nesmí být příliš radikální a musí zohledňovat možnosti daného stromu na daném stanovišti a jeho aktuální vitalitu. Tento řez je vhodné rozložit do několika let. Redukční řez zachovává v maximální míře přirozený habitus a integritu koruny. Redukční řez není dekapitace koruny nebo radikální sesazení koruny stromu na kosterní větve. Zvláštní kategorií redukčních řezů je prosvětlovací řez, který pomáhá zlepšit vitalitu stromů s přehoustlou korunou.

Jak hodně může být řezáno?

Množství živých větví, které může být odebráno řezem záleží na velikosti, druhu, vitalitě a věku stromu. Taktéž záleží na objektivních potřebách řezu. Mladší stromy mohou tolerovat větší zásahy do koruny než stromy dospělé a staré. Důležité pravidlo je pamatovat si, že strom se snadněji vzpamatuje z poškození po odříznutí několika malých větví než po odříznutí jedné velké. Běžnou chybou bývá odstranění malých větví z interiéru koruny a odstranění obrostu na větvích. Je velmi důležité zachovávat rovnoměrné rozmístění listové plochy v rámci celé koruny, podél velkých větví a ve spodní části koruny. Odstraňování obrostu redukujeme produkci cukrů v místech, kde je strom potřebuje a posouvá těžiště směrem od kmene, tím vznikají dlouhé větve s posunutým těžištěm náchylné ke zlomení. Dospělé stromy byly li dobře zapěstované nepotřebují častý řez. Obvykle citované pravidlo, že může být odstraněno max. ¼ listové plochy stromu může přesto u dospělých stromů vyvolat negativní odezvu. Pouze odstranění jedné velké větve může způsobit ránu, kterou strom již nebude schopen uzavřít. Čím je strom starší a větší tím má obvykle menší energetické zásoby, které může použít na uzavírání ran po řezu a obranu před hnilobou. Řez dospělých stromů by se z těchto důvodů měl omezit pouze na odstraňování nebezpečných a suchých větví.

Zatírání ran

Ošetřování ran vzniklých řezem pomocí různých přípravků bylo jedem čas standardním opatřením neboť se věřilo, že zrychluje uzavírání rány kalusem, ochraňuje strom proti vstupu chorob a škůdců a zpomaluje vývoj hnilob. Nicméně výzkum prokázal, že tyto přípravky výrazně nepomáhají stromu v uzavírání ran zřídka zabraňují kolonizaci rány patogeny. Většina specialistů proto zatírání ran nedoporučuje.

Posledním a zároveň nejhorší stav pro strom

Pokud stromolezec po ohledání a posouzení stromu, uzná strom jako nebezpečný svému okolí je nejradikálnějším způsobem řezu samotné odstranění strromu. Kácení stromů je vždy, až poslední a nevratný způsob péče o stromy.